wtorek, 19 kwietnia 2011

Konserwacja Świątyni Diany - ostatnie obrady Kolegium

W piątek 15 kwietnia odbyły się obrady Kolegium ds. Konserwacji i Restauracji Malarstwa Ściennego Muzeum Łazienki Królewskie, które zebrało się w sprawie ostatecznych uwag dotyczących konserwacji Świątyni Diany. Gremium specjalistów z różnych dziedzin konserwacji zabytków obradowało nad szczegółami technicznymi i estetycznymi szerokich prac konserwatorskich wykonanych w obiekcie.
Poremontowe porządki wokół Świątyni Diany
Prace konserwatorskie przy małej świątyni, będącej uroczym pawilonem parkowym usytuowanym na skarpie w pobliżu Belwederu, trwały od września 2010 roku. Wraz z nadejściem wiosny konserwatorzy zdjęli namiot osłaniający obiekt na zimę i naszym oczom ukazała się odnowiona świątynia. Świątynia Grecka (Diany) to pawilon ogrodowy wzniesiony w 1822 r. zapewne według projektu Jakuba Kubickiego. Budowla drewniana, na planie prostokąta, otoczona jońską kolumnadą, nawiązuje do klasycznej architektury starożytnej Grecji. Posadowienie stanowi cokół ceglany, murowany. Przed frontową elewacją świątyni dwa odlewy żeliwne lwów. Wnętrze jednoprzestrzenne, doświetlone oknami z obu stron. Ściany pokryte tynkiem dekorowanym polichromią barwną. 
Konserwator metalu przy pracy - zabezpieczanie żeliwnych lwów strzegących wejścia do Świątyni.
W 2010 roku przeprowadzono kompleksowy remont budowlano – konserwatorski obiektu. Działania rozpoczęto od opracowania dokumentacji projektowej w której skład wchodziły: projekt architektoniczny i konstrukcyjny, ekspertyza mykologiczna, badania konserwatorskie wraz z programami prac oraz projekt elektryczny. 

Następnie rozpoczęto realizację zaleceń projektowych. Wymieniono całkowicie fundament Świątyni oraz drewniany podest stylobatu. Usunięto stare powłoki malarskie z powierzchni ścian elewacji oraz kolumn. Po przeprowadzeniu procesu oczyszczania, całość ponownie pomalowano, skrupulatnie dobierając parametry nowych powłok malarskich. Przeprowadzono konserwację i restaurację żeliwnych lwów wraz z kamiennymi płytami. Wymieniono zdegradowane fragmenty drewnianych elementów konstrukcyjnych belkowania oraz bazy kolumn. 

Prace konserwatorskie przyniosły wiele niespodzianek, m. in. podczas wzmacniania fundamentów wykopano szczątki pierwotnych kapiteli zdobiących kolumny Świątyni. Sposób ich opracowania, bogata dekoracja rzeźbiarska, wyraźnie odbiegająca jakością prac istniejących obecnie kapiteli sprawiły, iż na wniosek Kolegium zdecydowano się zrekonstruować je na podstawie odnalezionych reliktów i umieścić na trzonach kolumn. 
W odrestaurowanym wnętrzu Świątyni trwa dyskusja przedstawicieli Kolegium ds. Malarstwa Ściennego
Jednocześnie we wnętrzu przeprowadzono pełną konserwację polichromii ściennej. Usunięto wtórną polichromię z II połowy XIX w. i wykonano rekonstrukcję kompozycji malarskiej na podstawie odnalezionych reliktów oraz archiwalnych dokumentacji konserwatorskich. Powojenny, taflowy parkiet wymieniono na prostą drewnianą podłogę. 

Przeprowadzone prace pozwoliły na przywrócenie Świątyni Diany jej dawnej świetności. W trakcie realizacji zadania kierowano się zasadą powrotu do tradycyjnych rozwiązań technologicznych przy jednoczesnym zastosowaniu nowoczesnych produktów i rozwiązań stosowanych w konserwacji obiektów zabytkowych. Na każdym etapie prac Wykonawca wszystkie decyzje  konsultował z przedstawicielami Muzeum i Kolegium ekspertów MŁK.

Prace projektowe wykonało konsorcjum firm: MONUMENT SERVICE Marcin Kozarzewski oraz GRZEGORY&PARTNERZY. Wykonawcą prac była PRACOWNIA KONSERWACJI I REWALORYZACJI OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH RENOVA 

Pozostała jeszcze tylko kwestia uporządkowania przestrzeni wokół Świątyni i czekamy na uroczyste otwarcie obiektu po konserwacji!Brak komentarzy: